De Snipperbende

De Snipperbende

Jeugdmusicalgroep

Agenda "Snipperbende"


1-6-2024 Zondagmiddag  

Aanvangstijd 14:30. Zaal open 14:00 in zaal "De Vlakte" van "De Borgh"  Zevenbergen

8-6-2024 Zaterdagavond
 
Aanvangstijd 19:30. Zaal open 19:00 in zaal "De Vlakte" van "De Borgh"  Zevenbergen

9-6-2024 Zondagmiddag  
Aanvangstijd 14:30. Zaal open 14:00 in zaal "De Vlakte" van "De Borgh"  Zevenbergen

In de zaal "De Vlakte" van de "De Borgh", IJshof 1, Zevenbergen.

Tel: 0168 324344

Contact met ons

Contact met ons via info@snipperbende.nl of telefonisch met onze voorzitter telefoonnr. 0168 324262 of secretaris telefoonnr. 06 83590200

Wie zijn wij!

Snipperbende is een zelfstandige stichting die zich tot doel stelt kinderen enthousiast te maken voor toneel, muziek en dans. De doelgroep is: kinderen in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar uit de hele gemeente Moerdijk. Het maximaal aantal deelnemers is 40.

We repeteren op zaterdagmorgen van halftien tot half een in theaterzaal "de Vlakte" in de Borgh te Zevenbergen, waar ook de opvoeringen van de musical in Januari plaats vinden. Aan het eind van de repetitieperiode kunnen er 1 of 2 avonden bij komen van zeven tot half tien voor doorloop repetities met decor.

De kinderen krijgen les in toneel, zang en dans. In de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd. Deelname is niet vrijblijvend. Van kinderen wordt verwacht dat zij iedere repetitie aanwezig zijn en slechts bij hoge uitzondering verzuimen. Zij dienen zich dan altijd bijtijds af te melden. Ook moeten zij op tijd aanwezig zijn. We werken van voorstelling naar voorstelling. Na afloop van een project kijken we hoeveel vrije plaatsen er zijn en die worden aangevuld met kinderen die op de wachtlijst staan(op volgorde van de datum van aanmelding).

Voor het evenwicht in de groep worden jongens meestal eerder geplaatst. Als er meer jongens dan meisjes meedoen geldt dit andersom. Ook kan het om die reden mogelijk zijn dat bepaalde leeftijdgroepen voorrang krijgen.

Ieder jaar wordt in Maart gestart met een nieuwe musical. De groep wordt dan aangevuld met de kinderen die op de wachtlijst staan. De contributie is momenteel € 65,00 per seizoen. De eerste maand is een proefmaand voor beide kanten en de kosten zijn  € 10,00. Dit moet contant betaald worden. Besluit het kind door te gaan en past het qua gedrag in de groep, dan moet het restant van € 55,00 in een keer betaald worden op bankrekening NL23INGB0004872013 t.n.v. Stichting Snipperbende te Zevenbergen. Bij tussentijds afhaken zal geen restitutie van het geld plaats vinden. Bij aanmelding graag onderstaande gegevens doorgeven via info@snipperbende.nl of telefonisch bij secretaris of voorzitter. (Zie Contact met ons.)

Naam: Adres: Geboortedatum: Telefoonnummer: E-mail adres: School:
eventueel bijzonderheden die wij zouden moeten weten.